Seineharjen 2013 in Surhuizum

Op 17 augustus was weer de jaarlijkse wedstrijd Seineharjen in Surhuizum. Het is een uniek evenement want buiten Friesland wordt het in ons land nergens anders gezien. Franke Bouwstra uit Hartwerd werd winnaar.

In het Bolswards nieuwsblad stond het volgende:

SURHUIZUM- Achttien deelnemers namen op zaterdag Deel aan het kampioenschap Seineharjen in Surhuizum. Winnaar werd dit jaar Franke Bouwstra uit Hartwerd die met een brede lach zijn prijs, een zeis, in ontvangst nam.

Bouwstra was vanaf het begin, 35 jaar geleden, jarenlang trouw van de partij en werd ook al eerder kampioen. Nadat hij zich jarenlang had teruggetrokken, nam hij vorig jaar weer voor het eerst deel en werd hij dit jaar dus de nieuwe kampioen zeisharen. “Ja, it bloed krûpt, wêr it net gean kin en it begûn wer te kriebeljen”, verklaarde Bouwstra zijn terugkomst. Hij liet er geen twijfel over bestaan, dat hij verguld was met de ereplaats. “It wie prachtich om wer mei te dwaan en om dan ek noch te winnen”, aldus de glunderende kampioen, die volgend jaar als jurylid moet aantreden volgens de afgesproken wedstrijdregels.

Halbe Hartholt tweede
De 2e plaats werd bezet door Halbe Hartholt uit Surhuizum, die voor de derde keer een tweede prijs in de wacht sleepte en daar best tevreden mee was. Ook Rolf Dijkema uit Drachten wist in het verleden vaker prijzen te veroveren en was zelfs al eens kampioen. Dit jaar werd hij derde. Tijdens de wedstrijd werd verteld dat het kampioenschap zeisharen niet alleen in Friesland gehouden wordt, maar eveneens in Slovenië en Canada. Een reden om eens internationale contacten te leggen? Vanuit Friesland, Groningen en Gelderland waren de deelnemers naar Surhuizum gekomen om deel te nemen aan dit zo langzamerhand traditionele seineharjen.

Aloud ambacht
Een uur lang kon het publiek genieten van deze wedstrijd in dit aloude ambacht. Ingespannen hamerden de mannen met de haarhamer over de snede van de zeis. De kunst is om in de beschikbare tijd het staal van de snede uit te drijven, te harden en vervolgens dun en scherp te maken. Het mag dan ook weer niet te dun zijn en uiteraard mogen er geen kartels of golfjes aan de zeis zichtbaar zijn. Een en ander is soms geheel afhankelijk van de hardheid van de zeis, maar ook van de ervaring van de deelnemers. En vakmanschap geeft toch ook hier de doorslag en daar ontbreekt het bij de meeste deelnemers niet aan, zodat er ieder jaar weer een spannende wedstrijd te zien valt. De jury bestond dit jaar uit de heren Sjouke v.d. Meer, Wobbe Veenstra uit Surhuizum en de winnaar van vorig jaar, de heer Willem Huitema, uit Sint Nicolaasga.

Artikel geplaatst door Anne de Jong op 18-08-13 17:16.

P1110182-522x391 Seineharjen 2013 (Small) Seineharjen 2013 (36) (Small) Seineharjen 2013 (33) (Small) Seineharjen 2013 (26) (Small) Seineharjen 2013 (24) (Small) Seineharjen 2013 (14) (Small) Seineharjen 2013 (12) (Small) Seineharjen 2013 (10) (Small) Seineharjen 2013 (5) (Small) Seineharjen 2013 (41) (Small) Seineharjen 2013 (30) (Small) Seineharjen 2013 (20) (Small) Seineharjen 2013 (18) (Small) Seineharjen 2013 (9) (Small) Seineharjen 2013 (1) (Small)